Ceník poskytovaných prací a služeb

Ceník je platný od 1.1.2019

 

Ceník poskytovaných prací

Instalatérství, topenářství, zednické a ostatní údržbářské práce 250,- Kč/hod.
Údržbářské práce při odstraňování havárií 600,- Kč/hod.
Inženýrská činnost (technický dozor) 350,- Kč/hod.
Administrativní a technická činnost nad rámec smlouvy

350,- Kč/hod.

Dopravné

14,- Kč/km

Při účtování prací se počítá každá započatá hodina práce.

K ceně za práci se připočte v souladu se Zákonem o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., v platném znění, daň z přidané hodnoty.

 

Ceník poskytovaných služeb

Odečty bytových měřidel (roční, mimořádné)

10,- Kč / měřidlo

Pronájem termohydrografu vč. vyhodnocení záznamu a zpracování písemného posudku

2500,- Kč + dopravné

Zajištění změn v obchodním rejstříku 

1200,- Kč

Zpracování přehledu hospodaření a pohledávek SVJ pro banku z titulu poskytnutí úvěru (1 x ročně) 

1500,- Kč

Zpracování čtvrtletních výkazů a ročního přehledu hospodaření a pohledávek pro banku z titulu poskytnutí úvěru (cena celkem)

2000,- Kč

Vyplacení přeplatku - hotově, složenkou - vypsání složenky, podání na poště. Není zahrnut poplatek pošty.

25,- Kč

Vyplacení přeplatku převodem na účet

5,- Kč

Zpracování přihlášky do insolvenčního řízení

1500,- Kč

Pronájem prostoru pro konání shromáždění

250,- Kč / hod.

Účast správce společenství na shromáždění 

700,- Kč

Administrace webových stránek 

950,- Kč / rok

Odměna správci za výkon funkce ve statutárním orgánu SVJ

 

2000,- Kč / měsíc (do 19 BJ)   

3000,- Kč / měsíc (20-50 BJ)

4000,- Kč / měsíc (51-99 BJ) 

5000,- Kč / měsíc (nad 100 BJ)   

Zpracování podkladů pro výběrové řízení vč. poptání firem

Smluvní cena

Zpracování podkladů pro poptávkové řízení vč. poptání firem

Smluvní cena

 K ceně za službu se připočte v souladu se Zákonem o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., v platném znění, daň z přidané hodnoty.

 

Ceník poskytovaných služeb placených jednotlivými členy SVJ, BD, nájemci

Výběr hotovosti vč. odvodu na účet SVJ, BD

40,- Kč vč. DPH / 1 výběr

Zhotovení kopie dokladů (výpočtový list, nájemní smlouva)

50,- Kč vč. DPH

Potvrzení o výši dluhů na vlastní žádost (netýká se potvrzení žádosti o sociální dávky státní podpory) 

20,- Kč vč. DPH

Zhotovení barevné kopie Energetického štítku z PENB 

20,- Kč vč. DPH / stránka

Zhotovení úředně ověřené barevné kopie Energetického štítku z PENB

300,- Kč vč. DPH

Potvrzení o bezdlužnosti

100,- Kč vč. DPH

 

© 2013 Copyright - Všechna práva vyhrazena - UNISERVIS-REALITY s.r.o. vytvořil Saturnia.cz web | design | media