Cení­k poskytovaných prací­ a služeb

Cení­k je platný od 1.1.2019

 

Cení­k poskytovaných prací­

Instalatérství­, topenářství­, zednické a ostatní­ údržbářské práce 250,- Kč/hod.
Údržbářské práce při odstraňování­ havárií­ 600,- Kč/hod.
Inženýrská činnost (technický dozor) 350,- Kč/hod.
Administrativní­ a technická činnost nad rámec smlouvy

350,- Kč/hod.

Dopravné

14,- Kč/km

Při účtování­ prací­ se počí­tá každá započatá hodina práce.

K ceně za práci se připočte v souladu se Zákonem o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., v platném znění­, daň z přidané hodnoty.

 

Cení­k poskytovaných služeb

Odečty bytových měřidel (roční­, mimořádné)

10,- Kč / měřidlo

Pronájem termohydrografu vč. vyhodnocení­ záznamu a zpracování­ pí­semného posudku

2500,- Kč + dopravné

Zajištění­ změn v obchodní­m rejstří­ku 

1200,- Kč

Zpracování­ přehledu hospodaření­ a pohledávek SVJ pro banku z titulu poskytnutí­ úvěru (1 x ročně) 

1500,- Kč

Zpracování­ čtvrtletní­ch výkazů a roční­ho přehledu hospodaření­ a pohledávek pro banku z titulu poskytnutí­ úvěru (cena celkem)

2000,- Kč

Vyplacení­ přeplatku - hotově, složenkou - vypsání­ složenky, podání­ na poště. Není­ zahrnut poplatek pošty.

25,- Kč

Vyplacení­ přeplatku převodem na účet

5,- Kč

Zpracování­ přihlášky do insolvenční­ho ří­zení­

1500,- Kč

Pronájem prostoru pro konání­ shromáždění­

250,- Kč / hod.

Účast správce společenství­ na shromáždění­ 

700,- Kč

Administrace webových stránek 

950,- Kč / rok

Odměna správci za výkon funkce ve statutární­m orgánu SVJ

 

2000,- Kč / měsí­c (do 19 BJ)   

3000,- Kč / měsí­c (20-50 BJ)

4000,- Kč / měsí­c (51-99 BJ) 

5000,- Kč / měsí­c (nad 100 BJ)   

Zpracování­ podkladů pro výběrové ří­zení­ vč. poptání­ firem

Smluvní­ cena

Zpracování­ podkladů pro poptávkové ří­zení­ vč. poptání­ firem

Smluvní­ cena

 K ceně za službu se připočte v souladu se Zákonem o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., v platném znění­, daň z přidané hodnoty.

 

Cení­k poskytovaných služeb placených jednotlivými členy SVJ, BD, nájemci

Výběr hotovosti vč. odvodu na účet SVJ, BD

40,- Kč vč. DPH / 1 výběr

Zhotovení­ kopie dokladů (výpočtový list, nájemní­ smlouva)

50,- Kč vč. DPH

Potvrzení­ o výši dluhů na vlastní­ žádost (netýká se potvrzení­ žádosti o sociální­ dávky státní­ podpory) 

20,- Kč vč. DPH

Zhotovení­ barevné kopie Energetického ští­tku z PENB 

20,- Kč vč. DPH / stránka

Zhotovení­ úředně ověřené barevné kopie Energetického ští­tku z PENB

300,- Kč vč. DPH

Potvrzení­ o bezdlužnosti

100,- Kč vč. DPH

 

© 2013 Copyright - Všechna práva vyhrazena - UNISERVIS-REALITY s.r.o. vytvořil Saturnia.cz web | design | media