Zají­mavé odkazy

Vybrali jsme pro Vás několik užitečných a zajimávých odkazů, které Vám jistě usnadní­ hledání­ na internetu.

Porgram NOVÝ PANEL - Cí­lem programu je pomocí­ zvýhodněných podmí­nek pří­stupu k úvěrům poskytnutých bankami a stavební­mi spořitelnami usnadnit financování­ oprav a modernizace bytových domů.

Program Zelená úsporám - Cí­lem programu Zelená úsporám je zajistit realizaci opatření­ vedoucí­ch k úsporám energie a využití­ obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Podporujeme pouze akce realizované na území­ České republiky a ukončené po vyhlášení­ programu.

Program IPRM - Město Jirkov zahájilo 16. ledna 2012, Výzvou č. 7, pří­jem žádostí­ o dotaci z Integrovaného plánu rozvoje města.

ČÚZK - Nahlí­žení­ do katastru nemovitostí­

www.justice.cz - Nahlí­žení­ do Obchodní­ho rejstří­ku a sbí­rky listin

 

© 2013 Copyright - Všechna práva vyhrazena - UNISERVIS-REALITY s.r.o. vytvořil Saturnia.cz web | design | media