Program Nový panel

Odkaz: http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-novy-panel

Program na podporu oprav a modernizací­ bytových domů NOVÝ PANEL ve znění­ platném od 15. 3. 2010. Cí­lem programu je pomocí­ zvýhodněných podmí­nek pří­stupu k úvěrům poskytnutých bankami a stavební­mi spořitelnami usnadnit financování­ oprav a modernizace bytových domů.

Program Panel a jeho nová verze Nový Panel funguje již 10 let. Je nastaven tak, že pomáhá všem vlastní­kům bytů bez rozdí­lu a doposud jich bylo dí­ky tomuto programu opraveno ví­ce než 360 tisí­c.

27.5.2011 ukončen pří­jem žádostí­ o dotaci v programu Nový Panel

Vzhledem k vyčerpání­ limitu finanční­ch prostředků stanovených schváleným rozpočtem Státní­ho fondu rozvoje bydlení­ na rok 2011 je Státní­ fond rozvoje bydlení­ nucen ukončit pří­jem žádostí­ o podporu rekonstrukcí­, modernizací­ a zateplování­ bytových domů (program Nový Panel) ve formě úrokových dotací­ dnem 27. 5. 2011.

© 2013 Copyright - Všechna práva vyhrazena - UNISERVIS-REALITY s.r.o. vytvořil Saturnia.cz web | design | media