Program Nový panel

Odkaz: http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-novy-panel

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů NOVÝ PANEL ve znění platném od 15. 3. 2010. Cílem programu je pomocí zvýhodněných podmínek přístupu k úvěrům poskytnutých bankami a stavebními spořitelnami usnadnit financování oprav a modernizace bytových domů.

Program Panel a jeho nová verze Nový Panel funguje již 10 let. Je nastaven tak, že pomáhá všem vlastníkům bytů bez rozdílu a doposud jich bylo díky tomuto programu opraveno více než 360 tisíc.

27.5.2011 ukončen příjem žádostí o dotaci v programu Nový Panel

Vzhledem k vyčerpání limitu finančních prostředků stanovených schváleným rozpočtem Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2011 je Státní fond rozvoje bydlení nucen ukončit příjem žádostí o podporu rekonstrukcí, modernizací a zateplování bytových domů (program Nový Panel) ve formě úrokových dotací dnem 27. 5. 2011.

© 2013 Copyright - Všechna práva vyhrazena - UNISERVIS-REALITY s.r.o. vytvořil Saturnia.cz web | design | media