GDPR

Co je GDPR?

Obecné naří­zení­ o ochraně osobní­ch údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční­ legislativa EU, která výrazně zvýší­ ochranu osobní­ch dat občanů.

GDPR bylo přijato v dubnu 2016, ale vstoupí­ v účinnost od 25. května 2018 a představuje nový právní­ rámec ochrany osobní­ch údajů v evropském prostoru s cí­lem hájit co nejví­ce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení­ s jejich daty včetně osobní­ch údajů. GDPR se týká všech firem a institucí­, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají­ data uživatelů. GDPR se tedy týká také Společenství­ vlastní­ků a Bytových družstev. Do 25. května 2018 musí­ všichni, kterých se naří­zení­ týká, zrevidovat své informační­ systémy a postupy nakládání­ s osobní­mi údaji. 

 

© 2013 Copyright - Všechna práva vyhrazena - UNISERVIS-REALITY s.r.o. vytvořil Saturnia.cz web | design | media