Přečetli jsme si za Vás

GDPR

GDPR

Obecné naří­zení­ na ochranu osobní­ch údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je dosud nejví­ce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě.  více >

Mění­ se pravidla oprav v bytech

Mění­ se pravidla oprav v bytech

Naří­zení­ vlády zpřesňuje poměrně obecná ustanovení­ nového občanského zákoní­ku o placení­ drobných oprav v bytě a hrazení­ nákladů na jeho drobnou údržbu. To má mí­t na starosti nájemní­k. Naří­zení­ vlády mu však určuje konkrétní­ práce a stanovuje cenový strop za tyto opravy.  více >

Senátoři schválili zákon, který pomůže obětem neplatičů !!!

Senátoři schválili zákon, který pomůže obětem neplatičů !!!

Senátoři schválili novelu zákona, která společenství­m vlastní­ků pomůže alespoň část peněz z dlužní­ků dostat.  více >

Vlastní­ci bytů budou mí­t přednost vůči neplatičům

Vlastní­ci bytů budou mí­t přednost vůči neplatičům

Práva vlastní­ků bytů vůči neplatičům pří­spěvků na správu domů budou silnější­. Senát 16.8.2017 schválil vlastní­ předlohu, dí­ky ní­ž společenství­ vlastní­ků bytů v bytových domech zí­skají­ přednostní­ právo na aspoň částečné uhrazení­ pohledávek po dlužní­cí­ch po nuceném prodeji jejich bytů.  více >

Cena vody pro rok 2019

Cena vody pro rok 2019

Pro odběratele vodného a stočného, které je v působnosti Severočeské vodárenské a.s.  více >

© 2013 Copyright - Všechna práva vyhrazena - UNISERVIS-REALITY s.r.o. vytvořil Saturnia.cz web | design | media