Nařízení vlády

Informace o provádění revizí a kontrol spalinových cest

dle Nařízení vlády č.91/2010 Sb. , částka 34 Sbírky zákonů české republiky

ze dne 2.dubna 2010, platného od 1.1.2011.

Nařízení vlády č.91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv v § 5 Revize spalinové cesty uvádí, že revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba , která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru Kominictví , a která je zároveň

a) revizním technikem komínů,

b) specialistou bezpečnosti práce – revizním technikem komínových systémů , nebo

c) revizním technikem spalinových cest .

Revize spalinové cesty se provádí odborně způsobilou osobou dle § 5 Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. v těchto případech :

a) před uvedením spalinové cesty do1/2010 Sb. provozu nebo po každé stavební úpravě komína,

b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,

c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,

d) při komínovém požáru,

e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě a při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Kontrolu spalinové cesty provádí jednou ročně odborně způsobilá osoba kterou je dle § 4 Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. držitel živnostenského oprávnění v oboru Kominictví .K této činnosti postačí živnostenský list v oboru Kominictví a nevyžaduje se osvědčení revizního technika.

Na webu Společenstva kominíků ČR www.skcr.cz jsou uvedeny seznamy členů Společenstva – odborně způsobilých osob , kteří mají platné osvědčení revizních techniků komínů vydané SK ČR a IVBP Brno , osvědčení certifikovaných revizních techniků komínových systémů anebo osvědčení Hospodářské komory ČR o národní kvalifikační zkoušce Revizní technik spalinových cest dle zák. č.179/2006 Sb. , o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Členové Společenstva kominíků ČR jsou vybaveni členskými průkazy, v kterých kromě jména,adresy a fotografie je uvedeno , zda majitel průkazu je nebo není revizním technikem.

© 2013 Copyright - Všechna práva vyhrazena - UNISERVIS-REALITY s.r.o. vytvořil Saturnia.cz web | design | media