Naří­zení­ vlády

Informace o provádění­ revizí­ a kontrol spalinových cest

dle Naří­zení­ vlády č.91/2010 Sb. , částka 34 Sbí­rky zákonů české republiky

ze dne 2.dubna 2010, platného od 1.1.2011.

Naří­zení­ vlády č.91/2010 Sb. o podmí­nkách požární­ bezpečnosti při provozu komí­nů, kouřovodů a spotřebičů paliv v § 5 Revize spalinové cesty uvádí­, že revizi spalinové cesty provádí­ odborně způsobilá osoba , která je držitelem živnostenského oprávnění­ v oboru Kominictví­ , a která je zároveň

a) revizní­m technikem komí­nů,

b) specialistou bezpečnosti práce - revizní­m technikem komí­nových systémů , nebo

c) revizní­m technikem spalinových cest .

Revize spalinové cesty se provádí­ odborně způsobilou osobou dle § 5 Naří­zení­ vlády č. 91/2010 Sb. v těchto pří­padech :

a) před uvedení­m spalinové cesty do1/2010 Sb. provozu nebo po každé stavební­ úpravě komí­na,

b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,

c) před výměnou nebo novou instalací­ spotřebiče paliv,

d) při komí­novém požáru,

e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě a při vzniku podezření­ na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Kontrolu spalinové cesty provádí­ jednou ročně odborně způsobilá osoba kterou je dle § 4 Naří­zení­ vlády č. 91/2010 Sb. držitel živnostenského oprávnění­ v oboru Kominictví­ .K této činnosti postačí­ živnostenský list v oboru Kominictví­ a nevyžaduje se osvědčení­ revizní­ho technika.

Na webu Společenstva kominí­ků ČR www.skcr.cz jsou uvedeny seznamy členů Společenstva - odborně způsobilých osob , kteří­ mají­ platné osvědčení­ revizní­ch techniků komí­nů vydané SK ČR a IVBP Brno , osvědčení­ certifikovaných revizní­ch techniků komí­nových systémů anebo osvědčení­ Hospodářské komory ČR o národní­ kvalifikační­ zkoušce Revizní­ technik spalinových cest dle zák. č.179/2006 Sb. , o ověřování­ a uznávání­ výsledků další­ho vzdělávání­. Členové Společenstva kominí­ků ČR jsou vybaveni členskými průkazy, v kterých kromě jména,adresy a fotografie je uvedeno , zda majitel průkazu je nebo není­ revizní­m technikem.

© 2013 Copyright - Všechna práva vyhrazena - UNISERVIS-REALITY s.r.o. vytvořil Saturnia.cz web | design | media