Dotační­ programy

DOTACE Evropské unie - Výzva č. 37 IROP

DOTACE Evropské unie - Výzva č. 37 IROP

Podpora energetické účinnosti, inteligentní­ch systémů hospodaření­ s energií­ a využí­vání­ energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení­ pro vlastní­ky bytových domů a společenství­ vlastní­ků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikají­cí­ch.  více >

Evropské dotace

Evropské dotace

Jessica nahradí­ panel a přinese miliardy na bydlení­  více >

Program Panel 2013+

Program Panel 2013+

Program Panel 2013 + znamená obnovení­ státní­ podpory pro vlastní­ky bytových domů na opravy a modernizace.   více >

Program Nový panel

Program Nový panel

27.5.2011 ukončen pří­jem žádostí­ o dotaci v programu Nový Panel   více >

Integrované plány rozvoje města (IPRM)

Integrované plány rozvoje města (IPRM)

Město Jirkov zahájilo 25. ledna 2011, Výzvou č. 5, pří­jem žádostí­ na poskytnutí­ dotace z Integrovaného plánu rozvoje města. Ukončení­ pří­jmu žádostí­ o dotaci je stanoven na 25. března 2011 do 12.00 hod.   více >

Zelená úsporám

Zelená úsporám

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací­ zdrojů na vytápění­ s využití­m obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcí­ch i v novostavbách. V Programu bude podporováno kvalitní­ zateplování­ rodinných domů a bytových domů, náhrada neekologického vytápění­ za ní­zkoemisní­ zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do ní­zkoenergetických novostaveb a také výstavba v pasivní­m energetickém standardu.  více >

© 2013 Copyright - Všechna práva vyhrazena - UNISERVIS-REALITY s.r.o. vytvořil Saturnia.cz web | design | media