Dotační programy

DOTACE Evropské unie - Výzva č. 37 IROP

DOTACE Evropské unie - Výzva č. 37 IROP

Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení pro vlastníky bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících.  více >

Evropské dotace

Evropské dotace

Jessica nahradí panel a přinese miliardy na bydlení  více >

Program Panel 2013+

Program Panel 2013+

Program Panel 2013 + znamená obnovení státní podpory pro vlastníky bytových domů na opravy a modernizace.   více >

Program Nový panel

Program Nový panel

27.5.2011 ukončen příjem žádostí o dotaci v programu Nový Panel   více >

Integrované plány rozvoje města (IPRM)

Integrované plány rozvoje města (IPRM)

Město Jirkov zahájilo 25. ledna 2011, Výzvou č. 5, příjem žádostí na poskytnutí dotace z Integrovaného plánu rozvoje města. Ukončení příjmu žádostí o dotaci je stanoven na 25. března 2011 do 12.00 hod.   více >

Zelená úsporám

Zelená úsporám

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V Programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také výstavba v pasivním energetickém standardu.  více >

© 2013 Copyright - Všechna práva vyhrazena - UNISERVIS-REALITY s.r.o. vytvořil Saturnia.cz web | design | media